BM 8 Haftalık Mindfulness Programı

BM 8 Haftalık Mindfulness Programı’nda her hafta bir temayla işlenmektedir.

1. Hafta - Değişen Haller - Haz ve Oryantasyon
2. Hafta - Mindfulness Nedir?
3. Hafta - Üç Çeşit Dikkat
4. Hafta - Kafadan Çık, Bedene Gir
5. Hafta - Yapma ve Olma Hali - Şefkat
6. Hafta - Üç Hayatta Kalma Mekanizması
7. Hafta - Nörosepsiyon - Olma Hallerinde Değişim
8. Hafta - Nöroplastisite - Regülasyon- Özgürlük

  • Program 8 hafta sürer.
  • Haftanın belirlenen günlerinde 2 saatlik oturumlarla grup bir araya gelir.
  • 8 haftalık program öğrenciye temel nefes farkındalığı ve şefkat meditasyonlarını öğretmenin yanı sıra öğrenmesi ve uygulaması kolay olan diğer güzel meditasyonları ve hareket pratiklerini de sunar.
  • Öğrenciye, neden meditasyon yaptığımızı ve meditasyonun hayatımızı dönüştürmek açısından ne şekilde etkili olduğunu açıklayan bilimsel bilgiler sunulur.
  • Öğrenciye süreci destekleyici alıştırmalar ve ev ödevleri verilir.
  • Bu 8 haftanın ardından öğrenci kendi kendine pratik yapmak için gereken beceriye ve motivasyona sahip olacaktır.